Сучасна мовна освіта фахівця

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-01-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Анотація
У данній статті порушено тему сучасної мовної освіти фахівця. Показано сучасний стан мовної освіти у ВНЗ, запропоновані різні шляхи її оптимізації з урахуванням набутого наукового та практичного досвіду роботи у системі вищої професійної освіти. В данной статье затронута тема современного языкового образования специалиста. Показано современное состояние языкового образования в вузе, предложены различные пути его оптимизации с учетом приобретенного научного и практического опыта работы в системе высшего профессионального образования. This article addresses the topic of modern language education specialist. The current state of language education at the university is shown, various ways of optimizing it are proposed, taking into account the acquired scientific and practical experience in the system of higher professional education.
Опис
Ключові слова
англійське мовлення, мовна освіта, вища професійна освіта, английская речь, языковое образование, высшее профессиональное образование, english speech, language education, higher vocational education
Цитування
Шевченко А. Г. Сучасна мовна освіта фахівця / А. Г. Шевченко // Мовна освіта фахівця : сучасні виклики та тренди: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 17 cіч. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т імені Я. Мудрого. – Харків : НЮУ, 2018. – С. 162–163.