ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ПРАЦІ ІВАНА БАГРЯНОГО «ЧОМУ Я НЕ ХОЧУ ВЕРТАТИСЬ В СРСР?»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано публіцистичну працю Івана Багряного «Чому я не хочу вертатись в СРСР?». Іван Багряний – поет, прозаїк, драматург, художник, публіцист, видавець, журналіст і політичний діяч. Справжнє прізвище митця Лозов’яга. Під впливом творів Миколи Хвильового, який любив уживати епітет «багряний», обрав собі псевдонім – Багряний. Вступив у боротьбу із тоталітарною системою і вижив, довівши правоту своєї позиції й силу української людини. Зазначено, що памфлет «Чому я не хочу вертатись в СРСР?» перекладався багатьма мовами, мав велике поширення та визнання серед українських емігрантів у світі. Це – один із шедеврів багатогранної і темпераментної публіцистики Івана Багряного, яка стала частиною історії української політичної думки та визвольного руху українського народу. Памфлет був віддзеркаленням на декларативні заклики радянської пропаганди та на несправедливі дії західних урядів, щодо насильницької репатріації біженців до радянських концтаборів. Це була відповідь патріота України, який використав становище емігранта для боротьби за її свободу та справедливість. The publication analyzes the journalistic work of Ivan Bagryany "Why I don't want to return to the USSR?". Ivan Bagryany - poet, novelist, playwright, artist, publicist, publisher, journalist and political activist. The artist's real name is Lozovyag. Under the influence of the works of Mykola Khvylovy, who liked to use the epithet "crimson", he chose the pseudonym - Crimson. He joined the fight against the totalitarian system and survived, proving the rightness of his position and the strength of the Ukrainian people. It is noted that the pamphlet "Why I don't want to return to the USSR?" was translated into many languages, was widely distributed and recognized among Ukrainian emigrants in the world. This is one of the masterpieces of Ivan's multifaceted and temperamental journalism Bagryany, which became part of the history of Ukrainian political thought and the liberation movement of the Ukrainian people. The pamphlet was a reflection of the declarative calls of Soviet propaganda and the unjust actions of Western governments regarding the forcible repatriation of refugees to Soviet concentration camps. This was the answer of a patriot of Ukraine, who used the position of an emigrant to fight for its freedom and justice.
Опис
Ключові слова
українська публіцистика, Багряний І., історія української політичної думки, магістерські роботи, Ukrainian journalism, I. Bagryany, history of Ukrainian political thought, master's theses
Цитування
Дубина Л. І. Особливості публіцистичної праці Івана Багряного «Чому я не хочу вертатись в СРСР?» / Л. І. Дубина, О. Л. Рябченко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 101–102.