ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито суть поняття «освітнє середовище»; схарактеризовано його структурні елементи; визначено особливості освітнього середовища закладу вищої педагогічної освіти, його освітній і виховний потенціал для підготовки вчителя нової генерації. The article reveals the essence of the concept of "educational environment". Its structural elements are characterized. The specific features of the educational environment of the institution of higher pedagogical education, its educational potential for the training of a new generation teacher are determined.
Опис
Ключові слова
освітнє середовище, заклад вищої педагогічної освіти, майбутні вчителі, особливості, потенціал, educational environment, institution of higher pedagogical education, pre-service teachers, features, potential
Цитування
Зеленська Л. Освітнє середовище закладу вищої педагогічної освіти як педагогічний феномен / Л. Зеленська, І. Гнатюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 282–287.