МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ ОСНОВ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

dc.contributor.authorОстапенко, Л. П.
dc.contributor.authorШапошнікова, І. С.
dc.date.accessioned2021-04-28T07:32:48Z
dc.date.available2021-04-28T07:32:48Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті розглянуто, що однією з основних тем змістової лінії "Алгоритмізації та програмування" є тема "Динамічне програмування", в рамках опанування якої учні опановують інструменти планування багатокроковими керованими процесами, що розвиваються у часі та пов’язані з оптимальним вибором відповідно до різних критеріїв, а саме: оптимальний розподіл капіталовкладень, розподіл продукції між різними регіонами, визначення найкоротшого шляху завезення товарів споживачам, завдання по заміні обладнання, оптимальне управління запасами тощо. Обов’язковим елементом є розв’язок запропонованих задач в середовищі програмування. В статье рассмотрено, что одной из основных тем содержательной линии "Алгоритмизации и программирования" тема "Динамическое программирование", в рамках освоения которой учащиеся овладевают инструментами планирования многошаговыми управляемыми процессами, развивающимися во времени и связанные с оптимальным выбором в соответствии с различными критериями, а именно: оптимальное распределение капиталовложений, распределение продукции между различными регионами, определение кратчайшего пути завоза товаров потребителям, задания по замене оборудования, оптимальное управление запасами и тому подобное. Обязательным элементом является решение предложенных задач в среде программирования. The article considers that one of the main topics of the content line "Algorithmization and programming" is the topic "Dynamic programming", in which students master the tools of planning multi-step controlled processes that develop over time and are associated with the optimal choice according to various criteria, namely: the optimal distribution of investment, the distribution of products between different regions, determining the shortest way to deliver goods to consumers, the task of replacing equipment, optimal inventory management, etc. An obligatory element is the solution of the proposed tasks in the programming environment.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationОстапенко Л. П. Методичні підходи для навчання учнів профільної школи основ динамічного програмування / Л. П. Остапенко, І. С. Шапошнікова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 95–99.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7188-30-7
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4921
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчання учнівuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофільна школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдинамічне програмуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectобучение учащихсяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофильная школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдинамическое программированиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectteaching studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofile schooluk_UA.UTF-8
dc.subjectdynamic programminguk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleМЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ ОСНОВ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ ОСНОВ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMETHODICAL APPROACHES FOR TEACHING PROFESSIONAL STUDENTS SCHOOLS OF BASICS OF DYNAMIC PROGRAMMINGuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Остапенко Л.П., Шапошнікова І.С. Методичні підходи.pdf
Розмір:
619.92 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: