Сучасні тенденції становлення маркетингу в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
У статті розкрито cучасні тенденції становлення маркетингу в Україні. В статье раскрыты современные тенденции становления маркетинга в Украине. The article reveals the current trends in the formation of marketing in Ukraine.
Опис
Ключові слова
маркетинг, маркетингова діяльність, студентські роботи, маркетинговая деятельность, студенческие работы, marketing, marketing activities, student work
Цитування
Лісна О. І. Сучасні тенденції становлення маркетингу в Україні / О. І. Лісна // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 96–97.