СТАН ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТА АДМІНІСТРАЦІЇ ШКІЛ м. ХАРКОВА ДО ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ (ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано стан готовності вчителів та адміністрації шкіл м. Харкова до фасилітаційної взаємодії з учнями. Доведено необхідність здійснення спеціальної педагогічної роботи з метою підвищення рівня цієї готовності. Схарактеризовано роботу команди шкільних фасилітаторів платформи неформальної освіти Kharkiv EDU Cluster, до складу яких входить автор статті. The state of Kharkiv school teachers and headmasters' readiness for facilitative interaction with schoolchildren has been analyzed in the article. The need for special pedagogical work to increase the level of this readiness has been proved. The work of school facilitators' team of non-formal educational platform Kharkiv EDU Cluster has been characterized. The author of the article has been a member of this team.
Опис
Ключові слова
педагог, стан готовності, фасилітація, взаємодія, школа, неформальна освіта, teacher, readiness, facilitation, interaction, school, non-formal education
Цитування
Прокопенко І. А. Стан готовності вчителів та адміністрації шкіл м. Харкова до фасилітаційної взаємодії з учнями (практичний кейс) / І. А. Прокопенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 151–156.