Peculiarities of using Moodle learning technology in higher teacher education under the COVID-19 pandemic

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The Covid-19 pandemic was a great challenge for society. The introduction of emergency measures has completely changed our world and shaped a “new reality”. The sphere of education and science has moved into the digital space. Distance education is a forced measure for the continuation of the educational process and the training of qualified specialists. Teachers around the world began to test all sorts of tools, platforms, and devices. One of the methods was to move to the platform Moodle, which is now the most popular system for distance education. In this article, the author aims to study the peculiarities of using Moodle system in higher education. The following methods are used to obtain the results: testing, questionnaire, interview, hermeneutic and comparative methods. The author takes two experimental groups (one of which - future teachers of humanities disciplines, and the second - future teachers of mathematics), which take their training in the system Moodle for five months (one semester). The results showed that the quality of learning has not changed significantly. But students are dissatisfied with the introduction of distance education. Students and teachers note the quality of reproduction of courses on the platform Moodle, with the addition of tests and a variety of additional material, but it does not replace the live communication with the teacher. The system is more suitable for teachers of the exact sciences than for the humanities. They need live discussions in seminars, lectures, and tests that are not suitable at all. The author concluded that the system Moodle perfectly disciplines and structures courses that can be consistently passed and performed tasks, and conduct organizational communication with students, but it is impossible to completely translate the training. Even for students who will become teachers of exact sciences. андемія Covid-19 стала великим викликом для суспільства. Введення надзвичайних заходів повністю змінило нашу світ і сформувало «нову реальність». Сфера освіти і науки перемістилася в цифровий простір. Дистанційна освіта – це вимушений захід для продовження навчального процесу та підготовка кваліфікованих спеціалістів. Вчителі почали тестувати всілякі інструменти, платформи та пристрої. Одним із методів був перехід на платформу Moodle, яка є зараз найпопулярнішою системою дистанційної освіти. Автор статті мав на меті вивчити особливості використання Moodle системи у вищій освіті. Для цього були використані наступні методи отримання результатів: тестування, анкетування, співбесіда, порівняння Автор взяв дві експериментальних групи (одна з яких – майбутні вчителі гуманітарних дисциплін, а друга – майбутні вчителі математики), які навчалися в системі Moodle протягом п'яти місяців (один семестр). Результати показали, що якість навчання істотно не змінився. Але студенти незадоволені впровадження дистанційної освіти. Студенти та викладачі відзначають якість відтворення курсів на платформі Moodle, з додаванням тестів і різноманітних додаткових матеріалів, але це не замінює живого спілкування з викладачем. Система більше підходить для викладачів точних наук, ніж для гуманітарних. Потрібні живі дискусії на семінарах, лекціях. Автор дійшов висновку, що система Moodle ідеально дисциплінує та структурує курси, які можна послідовно проходити і виконувати завдання, і проводити організаційне спілкування зі студентами, але повністю перевести навчання на дистанційне неможливо. Навіть для студентів – майбутніх викладачів точних наук.
Опис
Ключові слова
remote education, learning, teaching, дистанційна освіта, навчання, викладання
Цитування
Peculiarities of using Moodle learning technology in higher teacher education under the COVID-19 pandemic / А. Altukhova and etc.// IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, No.5, May. – Р. 686–692.