МОЖЛИВОСТІ СКРАЙБІНГУ У ФОРМУВАННІ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

dc.contributor.authorРохмаїл, А. С.
dc.date.accessioned2021-08-16T12:01:36Z
dc.date.available2021-08-16T12:01:36Z
dc.date.issued2021-05-13
dc.description.abstractУ статті розглянуто читацьку компетентність, яку мають здобути учні початкової школи. Одним з перспективних напрямів розвитку й формування ключових компетентностей в умовах шкільного навчання є використання візуалізації. Серед розмаїття видів візуалізації особливе місце займає скрайбінг. Ця технологія передбачає відображення ключових моментів змісту матеріалу шляхом використання простих графічних елементів, що послідовно створюються на екрані відповідно до аудіоряду. В статье рассмотрена читательская компетентность, которую должны получить учащиеся начальной школы. Одним из перспективных направлений развития и формирования ключевых компетентностей в условиях школьного обучения является использование визуализации. Среди разнообразия видов визуализации особое место занимает скрайбинг. Эта технология предусматривает отражение ключевых моментов содержания материала путем использования простых графических элементов, что последовательно создаются на экране в соответствии с аудиорядом. The article examines the reading competence to be acquired by primary school students. One of the promising directions for the development and formation of key competences in the school environment is the use of visualisation. Among the variety of visualisation types, scribing occupies a special place. This technology involves reflecting the key points of the content by using simple graphic elements that are sequentially created on the screen in accordance with the audio sequence.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationРохмаїл А.С. Можливості скрайбінгу у формування читацької компетентності учнів початкової школи / А. С. Рохмаїл // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 45–46.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5757
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectскрайбінгuk_UA.UTF-8
dc.subjectчитацька компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпочаткова школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectскрайбингuk_UA.UTF-8
dc.subjectчитательская компетентностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectначальная школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспирантские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectscribinguk_UA.UTF-8
dc.subjectreading competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectelementary schooluk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleМОЖЛИВОСТІ СКРАЙБІНГУ У ФОРМУВАННІ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeВОЗМОЖНОСТИ СКРАЙБИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePOSSIBILITIES OF SCRIBBING IN THE FORMATION OF READING COMPETENCIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTSuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
А. С. Рохмаїл Можливості скрайбінгу у формуванні.pdf
Розмір:
950.99 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: