ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

dc.contributor.authorЗабєліна, Г. Д.
dc.date.accessioned2021-04-04T13:57:50Z
dc.date.available2021-04-04T13:57:50Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ сучасному світі дошкіллю приділяється все більше уваги, навіть на законодавчому рівні. Законом України «Про освіту» визначено, що основною метою освіти є всебічний розвиток дитини як особистості: розвиток її талантів, розумових здібностей, збагачення інтелектуального, культурного потенціалу. Важливу роль на шляху досягнення цієї мети відведено початковій ланці освіти, адже саме у дошкільний період у дітей формуються основи наукового світорозуміння, визначаються способи навчальної діяльності. Дитина вчиться жити серед людей. Однак, з кожним роком збільшується кількість дітей, які мають патології мовлення, найпоширенішим серед яких є заїкання. В современном мире дошкольному периоду уделяется все больше внимания, даже на законодательном уровне. Законом Украины «Об образовании» определено, что основной целью образования является всестороннее развитие ребенка как личности: развитие ее талантов, умственных способностей, обогащение интеллектуального, культурного потенциала. Важную роль на пути достижения этой цели отведено начальному звену образования, ведь именно в дошкольный период у детей формируются основы научного мировоззрения, определяются способы учебной деятельности. Ребенок учится жить среди людей. Однако, с каждым годом увеличивается количество детей, которые имеют патологию речи, распространенным среди которых является заикание. In today's world, preschool is receiving more and more attention, even at the legislative level. The Law of Ukraine "On Education" stipulates that the main purpose of education is the comprehensive development of the child as a person: the development of his talents, mental abilities, enrichment of intellectual and cultural potential. An important role in achieving this goal is given to the primary level of education, because it is in the preschool period that children form the foundations of scientific worldview, determine the methods of educational activities. The child learns to live among people. However, every year the number of children who have speech disorders, the most common of which is stuttering.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЗабєліна Г. Д. Використання казкотерапії у педагогічній реабілітації дітей із заїканням / Г. Д. Забєліна // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 115–120.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4507
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаїканняuk_UA.UTF-8
dc.subjectказкотерапіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомунікаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаиканиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсказкотерапияuk_UA.UTF-8
dc.subjectкоммуникацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectstutteringuk_UA.UTF-8
dc.subjectfairy tale therapyuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗАИКАНИЕМuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeUSE OF FAIRY TALE THERAPY IN PEDAGOGICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH STUTTERINGuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Забєліна Г.Д. Використання казкотерапії в логопедичній роботі.pdf
Розмір:
997.2 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: