ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

dc.contributor.authorКудінова, Н. А.
dc.date.accessioned2023-04-04T15:45:27Z
dc.date.available2023-04-04T15:45:27Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractНаукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку засобами народної педагогіки. У роботі схарактеризовано теоретичні основи проблеми екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку засобами народної педагогіки, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку засобами народної педагогіки; визначено суть та структуру екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку засобами народної педагогіки; теоретично обґрунтовано форми, методи, засоби екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку засобами народної педагогіки та реалізовано їх в навчально-виховний процес дітей середнього дошкільного віку в закладі дошкільної освіти, проаналізовано результати і зроблено висновки. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of environmental education of children of middle preschool age by means of folk pedagogy. The paper characterizes the theoretical foundations of the problem of ecological education of middle-school-age children by means of folk pedagogy, in particular: an analysis of the literature on the problem of environmental education of middle-school-age children by means of folk pedagogy was carried out; the essence and structure of ecological education of children of middle preschool age by the means of folk pedagogy is determined; the forms, methods, and means of ecological education of middle-school-age children by means of folk pedagogy were theoretically substantiated and implemented in the educational process of middleschool-age children in a preschool education institution, the results were analyzed and conclusions were drawn.
dc.identifier.citationКудінова Н. А. Екологічне виховання дітей середнього дошкільного віку засобами народної педагогіки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Н. А. Кудінова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 62 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10722
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectнавчально-виховний процес
dc.subjectзаклад дошкільної освіти
dc.subjectформи
dc.subjectметоди
dc.subjectзасоби
dc.subjectнародна педагогіка
dc.subjectекологічне виховання
dc.subjectдошкільники
dc.subjectестетичне виховання
dc.subjecteducational and educational process
dc.subjectpreschool education institution
dc.subjectforms
dc.subjectmethods
dc.subjectmeans
dc.subjectfolk pedagogy
dc.subjectecological education of preschoolers
dc.subjectaesthetic education
dc.titleЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ
dc.title.alternativeECOLOGICAL EDUCATION OF CHILDREN OF MIDDLE PRESCHOOL AGE BY MEANS OF FOLK PEDAGOGY
dc.typeOther
Файли
Колекції