ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку засобами народної педагогіки. У роботі схарактеризовано теоретичні основи проблеми екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку засобами народної педагогіки, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку засобами народної педагогіки; визначено суть та структуру екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку засобами народної педагогіки; теоретично обґрунтовано форми, методи, засоби екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку засобами народної педагогіки та реалізовано їх в навчально-виховний процес дітей середнього дошкільного віку в закладі дошкільної освіти, проаналізовано результати і зроблено висновки. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of environmental education of children of middle preschool age by means of folk pedagogy. The paper characterizes the theoretical foundations of the problem of ecological education of middle-school-age children by means of folk pedagogy, in particular: an analysis of the literature on the problem of environmental education of middle-school-age children by means of folk pedagogy was carried out; the essence and structure of ecological education of children of middle preschool age by the means of folk pedagogy is determined; the forms, methods, and means of ecological education of middle-school-age children by means of folk pedagogy were theoretically substantiated and implemented in the educational process of middleschool-age children in a preschool education institution, the results were analyzed and conclusions were drawn.
Опис
Ключові слова
навчально-виховний процес, заклад дошкільної освіти, форми, методи, засоби, народна педагогіка, екологічне виховання, дошкільники, естетичне виховання, educational and educational process, preschool education institution, forms, methods, means, folk pedagogy, ecological education of preschoolers, aesthetic education
Цитування
Кудінова Н. А. Екологічне виховання дітей середнього дошкільного віку засобами народної педагогіки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Н. А. Кудінова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 62 с. : табл. + дод.
Колекції