Різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Анотація
В статті розглянуто різноманітність гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи, яка вказує на те, що із рівнинної місцевості утворились так званні "техногенні низькогір’я» – відвали та "техногенні западини" – кар’єри, які являють собою основну частку рельєфу Криворізької ландшафтно-технічної системи. Яскраво виражені підтипи ландшафтних місцевостей на території Криворізької ландшафтно-технічної системи – шахти, штольні, штреки, кар’єри, шламосховища, відвали, терикони. The article considers the diversity of mining landscapes of the Kryvyi Rih landscape-technical system, which indicates that from the flat terrain formed the so-called "technogenic lowlands" – dumps and "technogenic depressions" – quarries, which are the main part of the relief of the Kryvyi Rih landscape and technical system. Pronounced subtypes of landscape areas on the territory of the Kryvyi Rih landscape and technical system are mines, adits, drifts, quarries, sludge storages, dumps, spoil heaps.
Опис
Ключові слова
антропогенний ландшафт, гірничопромисловий ландшафт, ландшафтне різноманіття, Криворіжжя, anthropogenic landscape, mining industry landscape, landscape diversity, Kryvorizhzhia
Цитування
Коптєва Т. С. Різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи / Т. С. Коптєва // Географія та екологія: наука і освіта : зб. матеріалів IX Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Умань, 9–10 черв. 2022 р. – Умань, 2022. – С. 80–85.