Дистанційне навчання як інноваційна форма професійної підготовки сучасного вчителя початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
У статті розглянуто проблему дистанційного навчання як інноваційної форми професійної підготовки сучасного вчителя початкових класів. Визначено сутність поняття«дистанційна освіта»та окреслено його переваги. Охарактеризовано основні аспекти професійної підготовки сучасного вчителя початкових класів в умовах дистанційного навчання. В статье рассмотрена проблема дистанционного обучения как инновационной формы профессиональной подготовки современного учителя начальных классов. Определена сущность понятия «дистанционное образование» и обозначены его преимущества. Охарактеризованы основные аспекты профессиональной подготовки современного учителя начальных классов в условиях дистанционного обучения. The problem of distance learning as an innovative form of training a modern primary school teacher has been considerd in the article. The essence of the concept «distance education» has been defined and its advantages outlined. The main aspects of ocupational training of a modern primary school teacher in the conditions of distance learning have been described.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, підготовка майбутніх учителів, початкові класи, онлайн-освіта, групові форми роботи, дистанционное обучение, подготовка будущих учителей, начальные классы, онлайн-образование, групповые формы работы, distance learning, training of future teachers, primary classes, online education, team-work
Цитування
Довженко Т. В. Дистанційне навчання як інноваційна форма професійної підготовки сучасного вчителя початкових класів / Т. В. Довженко, І. А. Небитова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 94–97.