Методологічні засади системного педагогічного мислення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2002
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури (ХДАК)
Анотація
В статті аналізуються проблеми розвитку методології педагогіки. Особлива увага приділяється систематизації педагогічних понять і аналізу розвитку педагогічних законів, як основи формування системного педагогічного мислення.В статье анализируются проблемы развития методологии педагогики. Особое внимание уделяется систематизации педагогических понятий и анализа развития педагогических законов, как основы формирования системного педагогического мышления. The article analyzes the problems of the development of pedagogy methodology. Particular attention is paid to the systematization of pedagogical concepts and analysis of the development of pedagogical laws as the basis for the formation of systemic pedagogical thinking.
Опис
Ключові слова
освіта, поняття, сутність, зв’язок, педагогічне управління, розвиток, образование, понятия, сущность, связь, педагогическое управление, развитие, education, the concept, essence, communication, pedagogical management, development
Цитування
Прокопенко А. І. Методологічні засади системного педагогічного мислення / А. І. Прокопенко // Вісник Харківської державної академії культури : зб наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; відп. ред. Н. М. Кушнаренко. – Харків : ХДАК, 2002. – Вип. 10. – С. 168–177.