Щодо питання формульності сюжетів анімаційних фільмів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто анімаційні фільми які можна розглядати як особливу форму текстів, що мають певні характерні для них риси. Складність завдання створення сюжетів текстів анімаційних фільмів полягає в чіткому розумінні пропорцій старого й нового, тем і мовних засобів, що будуть відповідати сучасним культурним потребам аудиторії. В статье рассмотрены анимационные фильмы, которые можно рассматривать как особую форму текстов, имеющих определенные характерные для них черты. Сложность задания создания сюжетов текстов анимационных фильмов заключается в четком понимании пропорций старого и нового, тем и языковых средств, которые будут отвечать современным культурным потребностям аудитории. This article examines animated films, which can be seen as a special form of texts with certain characteristic features. The difficulty in setting up the plots of animated film texts lies in a clear understanding of the proportions of old and new, themes and linguistic means that will meet the contemporary cultural needs of the audience.
Опис
Ключові слова
формули текстів, анімаційні фільми, магістерські роботи, формулы текстов, анимационные фильмы, магистерские работы, text formulas, animated films, master's works
Цитування
Маркіна Т. Щодо питання формульності сюжетів анімаційних фільмів / Т. Маркіна // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 52–53.