Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5201
Title: Щодо питання формульності сюжетів анімаційних фільмів
Other Titles: По вопросу формульности сюжетов анимационных фильмов
On the question of the formality of the plots of animated films
Authors: Маркіна, Т.
Маркина, Т.
Markina, Т.
Keywords: формули текстів
анімаційні фільми
магістерські роботи
формулы текстов
анимационные фильмы
магистерские работы
text formulas
animated films
master's works
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Маркіна Т. Щодо питання формульності сюжетів анімаційних фільмів / Т. Маркіна // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 52–53.
Abstract: В статті розглянуто анімаційні фільми які можна розглядати як особливу форму текстів, що мають певні характерні для них риси. Складність завдання створення сюжетів текстів анімаційних фільмів полягає в чіткому розумінні пропорцій старого й нового, тем і мовних засобів, що будуть відповідати сучасним культурним потребам аудиторії. В статье рассмотрены анимационные фильмы, которые можно рассматривать как особую форму текстов, имеющих определенные характерные для них черты. Сложность задания создания сюжетов текстов анимационных фильмов заключается в четком понимании пропорций старого и нового, тем и языковых средств, которые будут отвечать современным культурным потребностям аудитории. This article examines animated films, which can be seen as a special form of texts with certain characteristic features. The difficulty in setting up the plots of animated film texts lies in a clear understanding of the proportions of old and new, themes and linguistic means that will meet the contemporary cultural needs of the audience.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5201
Appears in Collections:Кафедра англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маркіна Т. Щодо питання формульності сюжетів.pdf433.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.