Універсальні навчальні дії як засіб реалізації стандарту математичної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-06-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ)
Анотація
У статті розглянуто питання реалізації діяльнісного та компетентнісного підходів в освіті через універсалізацію предметних і мета предметних навчальних дій, якими мають оволодіти учні. В статье рассмотрены вопросы реализации деятельностного и компетентностного подходов к образованию через универсализацию предметных и метапредметных учебных действий, которыми должны овладеть учащиеся. The questions of the implementation of activity and completence approach in education universalization of education through action are considered in this paper.
Опис
Ключові слова
навчання математики, сучасний стандарт освіти, універсальні навчальні дії, обучение математике, современный стандарт образования, универсальные учебные действия, teaching mathematics, modern standard of education, universal education action
Цитування
Нелін Є. П. Універсальні навчальні дії як засіб реалізації стандарту математичної освіти / Є. П. Нелін, О. Є. Долгова // Проблеми математичної освіти (ПМО – 2015) : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., Черкаси, 4–5 черв. 2015 р. / Черкас. нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – С. 61–62.