ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ЗАСАДА ЕФЕКТИВНОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

dc.contributor.authorГоловань, Т. Г.
dc.date.accessioned2023-04-25T10:30:53Z
dc.date.available2023-04-25T10:30:53Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractЗ огляду на те, що оподаткування є найважливішим критерієм національної економічної і соціальної політики, реалізація стратегічних евроінтеграційних прагнень України неможлива без здійснення реформування в цій сфері. На нинішньому етапі важливе значення має стабільність податкового законодавства, яка забезпечується через реалізацію відповідних правових принципів. У контексті інтеграції до європейського співтовариства важливу функцію щодо реформування здійснюють принципи податкового законодавства, адже вони є тими основоположними, фундаментальними засадами законодавства, на підставі яких відбувається генеза, розвиток та функціонування податково-правових феноменів. Метою нашої наукової статті є дослідження питань правового регулювання принципів податкового законодавства України, їхньої системи та змісту щодо можливості їх ефективної практичної реалізації. Автор аналізує висновок Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів Касаційного адміністративного суду щодо принципу стабільності податкового законодавства та принципу стабільності у сфері оподаткування в контексті наявних обставин справи та акцентує увагу на тому, що принцип стабільності застосовується в системному зв’язку з іншими принципами податкового законодавства. Given that taxation is the most important tool of national economic and social policy, the realization of Ukraine’s strategic European integration aspirations is impossible without reforms in this area. At this stage, the stability of tax legislation, which is ensured by the implementation of relevant legal principles, is of great importance. In the context of integration into the European community, the principles of tax legislation play an important role in the path of reform, because they are the fundamental, fundamental principles of legislation, on the basis of which the genesis, development and functioning of tax-legal phenomena take place. The purpose of this scientific article is to study the issues of legal regulation of the principles of tax legislation of Ukraine, their system and content from the point of view of the possibility of their effective practical implementation. The author analyzes the conclusion of the Supreme Court as part of the judicial chamber for consideration of cases regarding taxes, fees and other mandatory payments of the Administrative Court of Cassation regarding the principle of stability of tax legislation and the principle of stability in the field of taxation in the context of the existing circumstances of the case and emphasizes that the principle stability is applied in systematic connection with other principles of tax legislation.
dc.identifier.citationГоловань Т. Г. Принципи податкового законодавства як засада ефективності євроінтеграції України / Т. Г. Головань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 36. – С. 7–14.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10968
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectподаткове законодавство
dc.subjectпринципи права
dc.subjectпринципи податкового законодавства
dc.subjectпринцип стабільності податкового законодавства
dc.subjectвисновки Верховного Суду
dc.subjecttax legislation
dc.subjectprinciples of law
dc.subjectprinciples of tax legislation
dc.subjectprinciple of stability of tax legislation
dc.subjectconclusions of the Supreme Court
dc.titleПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ЗАСАДА ЕФЕКТИВНОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
dc.title.alternativePRINCIPLES OF TAX LEGISLATION AS A BASIS FOR THE EFFICIENCY OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Головань Т. Г. Принципи податкового законодавства.pdf
Розмір:
2.36 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: