ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання театралізованої діяльності як засобу соціалізації дітей молодшого шкільного віку із порушеннями мовлення, яка посідає важливе місце у розмаїтті засобів впливу на соціалізацію особистості. Теоретично обґрунтувано та розроблено психолого-педагогічне забезпечення супроводу соціалізації дітей молодшого шкільного віку із порушеннями мовлення засобами театралізованої діяльності. The publication considers the use of theatrical activity as a means of socialisation of primary school children with speech disorders, which occupies an important place in the variety of means of influencing the socialisation of the individual. The psychological and pedagogical support for the socialisation of primary school children with speech impairments is theoretically substantiated and developed with speech impairments through theatrical activities.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, театралізована діяльність, соціалізація, діти молодшого шкільного віку, speech disorders, theatrical activity, socialisation, primary school children
Цитування
Дорошева С. Ю. Теоретичне обґрунтування проблеми використання театралізованої діяльності як засобу соціалізації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення / С. Ю. Дорошева // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 362–368.