Специфіка використання життєвотворчого потенціалу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Анотація
У статті проаналізовано специфіку використання життєвотворчого потенціалу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Розглянуто погляди вчених та філософів на трактування поняття "потенціал". З'ясовано роль майбутнього вчителя початкових класів для суспільства. В статье проанализировано специфику жизненнотворческого потенциала в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов. Рассмотрено взгляды ученых и философов на толкование понятия "потенциал". Выяснена роль будущего учителя начальных классов для общества. The article analyzes the specifics in usage of creative potential while training the future primary school teachers. The views of scientists and philosophers on the concept "potential" are considered. The role of the future primary school teacher in the society is clarified.
Опис
Ключові слова
життєвотворчий потенціал, професійна підготовка, майбутні вчителі, особистість, початкові класи, жизненнотворческий потенциал, профессиональная подготовка, будущие учителя, личность, начальные классы, life creating potential, professional training, future teachers, personality, primary classes
Цитування
Радченя І. В. Специфіка використання життєвотворчого потенціалу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів / І. В. Радченя // Інноваційна педагогіка. – 2018. – Вип. 3. – С. 161–163.