Вплив взаємин між дітьми та батьками на формування особистості дошкільника

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет, Гельветика
Анотація
Автор статті розглядає проблему побудови взаємин між дітьми дошкільного віку та батьками. Розглядаються механізми розвитку особистості дошкільника в роботах провідних психологів (О.В. Запорожця, А.М. Прихожан, А. І. Захарова та ін.). У статті представлено результати дослідження особистісної сфери дошкільників та стилю виховання в сім'ї. Надано рекомендації щодо позитивної взаємодії дітей та батьків. Автор статьи рассматривает проблему построения взаимоотношений между детьми дошкольного возраста и родителями. Рассматриваются механизмы развития личности дошкольника в работах ведущих психологов (А. Запорожца, А. М. Прихожан, А. И. Захарова и др.). В статье представлены результаты исследования личностной сферы дошкольников и стиля воспитания в семье. Даны рекомендации по позитивному взаимодействию детей и родителей. The author of the article considers the problem of building relationships between preschool children and parents. The mechanisms of development of the preschooler's personality in the works of leading psychologists (OV Zaporozhets, AM Prikhozhan, AI Zakharova, etc.) are considered. The article presents the results of a study of the personal sphere of preschoolers and the style of family upbringing. Recommendations for positive interaction between children and parents are given.
Опис
Ключові слова
особистість дошкільника, емоційна сфера, стилі виховання, емоційний діалог, личность дошкольника, эмоциональная сфера, стили воспитания, эмоциональный диалог, preschooler's personality, emotional sphere, upbringing styles, emotional dialogue
Цитування
Лисенко Л. М. Вплив взаємин між дітьми та батьками на формування особистості дошкільника / Л. М. Лисенко // Психологічні науки: теорія і практика сучасної науки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 14–15 серп. 2020 р. / Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя : Гельветика, 2020. – С. 32–36.