Дисципліна вільного вибору з гендерної тематики: плюси та мінуси

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький державний університет внутрішніх справ
Анотація
Індивідуальний підхід у викладанні дисципліни вільного вибору «Гендерний дискурс у всесвітній історії» відповідно тематиці магістерських проектів демонструє позитивні результати. Звісно, він не гарантує сто відсоткове виховання гендерної чутливості, але, як мінімум, створює певний прецедент у свідомості діючих, майбутніх чи потенційних працівни(ків)ць освітньої галузі – вони мали досвід гендерних досліджень. Проте, безперечним плюсом для формування гендерно чутливого середовища була б обовʼязковість дисциплін з гендерної тематики на всіх факультетах будь-якого університету, особливо, в яких готують спеціалістів для громадських закладів. An individual approach to teaching the free choice discipline "Gender Discourse in World History" in accordance with the topics of master's projects shows positive results. Of course, it does not guarantee one hundred per cent gender sensitivity education, but at least it sets a precedent in the minds of current, future or potential employees of the educational sector - they have had experience in gender studies. However, an undoubted advantage for the formation of a gender-sensitive environment would be to make gender-related disciplines compulsory at all faculties of any university, especially those that train specialists for public institutions.
Опис
Ключові слова
гендерний дискурс у всесвітній історії, методика, магістр, Gender Discourse in World History, methodology, master's degree
Цитування
Вороніна М. Дисципліна вільного вибору з гендерної тематики: плюси та мінуси / М. Вороніна // Сучасні тенденції забезпечення гендерного балансу в умовах Євроінтеграції : зб. матеріалів інформ.-просвітн. форуму, Кропивницький, 17 берез. 2023 р. – Кропивницький : ДонДУВС, 2023. – С. 254–258.