ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто важливість емоційного благополуччя здобувачів початкової освіти, а також фактори, які негативно впливають на нього. Висвітлено питання становлення емоційного благополуччя на уроках образотворчого мистецтва. This article reveals the importance of emotional well-being for primary schoolchildren, as well as factors that negatively impact it. The formation of emotional well-being is highlighted in the context of art lessons.
Опис
Ключові слова
емоційне благополуччя, початкова освіта, образотворче мистецтво, суспільство, імітація емоцій, педагогіка, психологія, emotional well-being, primary education, art, society, imitation of emotions, pedagogy, psychology
Цитування
Пустовалова І. Формування емоційного благополуччя здобувачів початкової освіти на уроках образотворчого мистецтва / І. Пустовалова, Т. Твердохліб // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 348–353.