ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано доцільність наскрізного використання цифрових технологій в сучасній початковій школі. Показано, що сьогодні в початкову школу прийшли абсолютно нові за типом мислення здобувачі освіти — покоління Альфа. Уточнено, що знання особливостей розвитку представників окремих поколінь надає змоги якнайкраще впливати на підходи, зокрема, до організації освітнього процесу. Звертається увага, що поширення і доступність цифрових технологій зумовлює необхідність вибору нового стилю навчання учнів покоління Альфа, зокрема, наскрізне використання цифрових технологій в сучасній початковій школі. The article substantiates the expediency of the end-to-end use of digital technologies in a modern primary school. It is shown that today in elementary school students with a completely new way of thinking have come to the school - the Alpha generation. It is specified that knowledge of the peculiarities of the development of representatives of certain generations provides the opportunity to best influence approaches, in particular, to the organization of the educational process. Attention is drawn to the fact that the spread and availability of digital technologies necessitates the choice of a new learning style for students of the Alpha generation, in particular, the thorough use of digital technologies in modern elementary schools.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, початкова школа, Digital Technologies, Elementary School
Цитування
Хомутова Г. Використання цифрових технологій в сучасній початковій школі / Г. Хомутова, В. Андрієвська // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 22. – С. 135–139.