ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено суть понять «професійна готовність», «професійне самовдосконалення» та «готовність до професійного самовдосконалення». Проаналізовано суть та види професійної готовності, визначено чинники, показники та умови професійного самовдосконалення майбутніх фахівців музичного мистецтва. The article defines the essence of the concepts of “professional readiness”, “professional self-improvement” and “readiness for professional self-improvement”. The essence and types of professional readiness are analyzed, the factors, indicators and conditions of professional self-improvement of future specialists of musical art are revealed.
Опис
Ключові слова
професійна готовність, професійне самовдосконалення, готовність до професійного самовдосконалення, майбутні фахівці музичного мистецтва, professional readiness, professional self-improvement, readiness for professional self-improvement, future specialists of musical art
Цитування
Сімакова С. І. Проблема готовності майбутніх фахівців музичного мистецтва до професійного самовдосконалення / С. І. Сімакова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 442 –445.