Особливості вживання іменників-юкстапозитів у текстах українських замовлянь

dc.contributor.authorМієнко, О.
dc.date.accessioned2023-07-28T13:57:24Z
dc.date.available2023-07-28T13:57:24Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ публікації досліджено рівноправні та нерівноправні іменники-юкстапозити в текстах українських замовлянь. Визначено, що у проаналізованих текстах українських замовлянь найчастіше юкстапозити уживаються, якщо замовляння спрямоване до могутньої природної або космологічної, надприродної сили, вони є етновербальними стереотипами українців і виконують передовсім сакральну, магічно-впливову та оберегову функцію. У досліджених текстах українських замовлянь зафіксовано іменники-юкстапозити, що здебільшого застосовуються як звертання до об’єкта, в якого людина просить допомоги, благословення і висловлює пошану до нього, відчуття величі («місяць-князь», «світ-сонечко»). Існують випадки використання іменників-юкстапозитів як другорядних членів речення щодо сакральних об’єктів («Алтир-камінь», «окіян-море», «Ордань-ріка»). The publication examines equal and unequal juxtaposed nouns in the texts of Ukrainian orders. It was determined that in the analyzed texts of Ukrainian orders, juxtapositions are most often used, if the order is directed to a powerful natural or cosmological, supernatural force, they are ethno-verbal stereotypes of Ukrainians and perform primarily a sacred, magical-influential and talismanic function. In the studied texts of Ukrainian orders, it is recorded juxtaposed nouns, which are mostly used as an address to the object to which a person asks for help, blessing and expresses respect for him, a sense of greatness ("moon-prince", "world-sun"). There are cases of using juxtaposed nouns as secondary members of the clause about sacred objects ("Altyr-stone", "ocean-sea", "Ordan-river").
dc.identifier.citationМієнко О. Особливості вживання іменників-юкстапозитів у текстах українських замовлянь / О. Мієнко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 44–51.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12050
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмовностилістичні засоби
dc.subjectукраїнські замовляння
dc.subjectукраїнські вербальні обереги
dc.subjectіменники-юкстапозити
dc.subjectlinguistic and stylistic devices
dc.subjectUkrainian orders
dc.subjectUkrainian verbal charms
dc.subjectjuxtaposed nouns
dc.titleОсобливості вживання іменників-юкстапозитів у текстах українських замовлянь
dc.title.alternativePeculiarities of using juxtaposed nouns in texts Ukrainian orders
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Мієнко О. Особливості вживання іменників-юкстапозитів.pdf
Розмір:
1.52 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: