Цифровізація освіти у сучасному суспільстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто переведення освіти в електронний формат. Цифровізація освіти – це "трансформація у цифровий формат усіх навчально-методичних матеріалів і створення на їх основі загальнодоступних баз знань, перехід освітнього процесу у глобальну мережу і використання для організації навчання мобільних і хмарних технологій, застосування для управління освітнім процесом інтелектуальних систем, широке впровадження відкритих навчальних курсів". The article deals with the transfer of education into electronic format. Digitalization of education is "the transformation into digital format of all educational and methodological materials and the creation of publicly available knowledge bases on their basis. knowledge bases, the transition of the educational process to the global network and the use of mobile and cloud technologies for the organization of training of mobile and cloud technologies, the use for management of the educational process of intelligent systems, the widespread introduction of of open training courses".
Опис
Ключові слова
цифровізація освіти, процес навчання, digitalization of education, learning process
Цитування
Бородіна К. Цифровізація освіти у сучасному суспільстві / К. Бородіна, К. Чирка, О. Жерновникова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 44–45.