Пісенна творчість В. Івасюка в контексті розвитку української естрадної музики ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено місце і значення пісенної спадщини Володимира Івасюка у розвитку українського композиторського та вокально-виконавського мистецтва, відкритті неповторного обличчя української естрадної музичної культури. В статье исследовано место и значение песенного наследия Владимира Ивасюка в развитии украинского композиторского и вокально-исполнительского искусства, открытии неповторимого лица украинской эстрадной музыкальной культуры. The article explores the place and significance of the song heritage of Volodymyr Ivasyuk in the development of Ukrainian composer and vocal performing arts, the discovery of the unique face of the Ukrainian popular music culture.
Опис
Ключові слова
Івасюк В. М., українські пісні, естрадні пісні, студентські роботи, Ивасюк В. М., украинские песни, эстрадные песни, студенческие работы, Ivasyuk V. M., Ukrainian songs, pop songs, student works
Цитування
Зеленюк П. А. Пісенна творчість В. Івасюка в контексті розвитку української естрадної музики ХХ століття / П. А. Зеленюк, М. О. Ткаченко // Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації : зб. наук. пр. І Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Харків, 16 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [відп. за вип. Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 113–116.