Методичні рекомендації до навчального курсу "Педагогічні технології в початковій школі"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації призначені допомогти студентам при вивченні навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі». Вивчення навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» здійснюється під час аудиторних занять (лекційних, семінарських, практичних), самостійної роботи студентів та консультацій. Методические рекомендации предназначены помочь студентам при изучении учебной дисциплины "Педагогические технологии в начальной школе". Изучение учебной дисциплины «Педагогические технологии в начальной школе» осуществляется во время аудиторных занятий (лекционных, семинарских, практических), самостоятельной работы студентов и консультаций. The Guidelines are designed to help students to study the discipline "Pedagogical technologies in primary schools". The study of the discipline "Pedagogical technologies in primary schools" is carried out during classroom studies (lectures, seminars, practical), students' independent work and consultations.
Опис
Ключові слова
педагогічні технології, початкова школа, учні, методичні рекомендації, педагогические технологии, начальная школа, учащиеся, методические рекомендации, рedagogical technologies, elementary school, students, methodological guidelines
Цитування
Гриньова В. М. Методичні рекомендації до навчального курсу "Педагогічні технології в початковій школі" : для студ. ден. форми навч. за освіт. рівнем бакалавр / В. М. Гриньова, С. О. Лавренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. – 30 с. : іл., портр.