ВИКОРИСТАННЯ ПІКТОГРАМ, ЯК ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В умовах впровадження інклюзивної форми навчання в Україні, гостро постає питання про налагодження ефективної допомоги дітям з синдромом Дауна, які приходять навчатися у масові школи. В условиях внедрения инклюзивной формы обучения в Украине, остро стоит вопрос о налаживании эффективной помощи детям с синдромом Дауна, которые приходят учиться в массовые школы. With the introduction of an inclusive form of education in Ukraine, the question of establishing effective care for children with Down syndrome, who come to study in mainstream schools, is acute.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, синдром Дауна, альтернативні комунікації, піктограми, магістерські роботи, инклюзивное обучение, альтернативные коммуникации, пиктограммы, магистерские работы, inclusive education, Down syndrome, alternative communications, icons, master's work
Цитування
Злобіна Н. М. Використання піктограм, як засобу комунікації дітей із синдромом Дауна / Н. М. Злобіна // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 132–138.