Використання інтегралів в економіці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто використання інтегралів в економіці. Інтеграл є невід'ємною частиною економічної галузі науки. Все частіше у соціальних та економічних галузях при обчисленні ступеня нерівності у розподілі доходів використовується математика, зокрема, інтегральне обчислення. The article considers the use of integrals in economics. The integral is an integral part of the economic branch of science. Increasingly, in social and economic industries in calculating the degree of inequality in the distribution of income mathematics is used, in particular, integral calculus.
Опис
Ключові слова
інтегральне обчислення, економіка, integral calculus, economics
Цитування
Онищенко К. Використання інтегралів в економіці / К. Онищенко, О. Штонда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 73–74.