Г. С. Сковорода, М. В. Гоголь і Й.- В. Гете у проблемному полі філософії виховання та сучасного людинознавства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У підсумку можна зазначити, що попри різні культурні традиції і стилі філософування у розгляді проблем виховання, які виникають на зламі культурних епох, ці автори органічно вписуються до складу ідеальної комунікативної спільноти за моделлю К.- О. Апеля та Ю. Габермаса, бо кожний у свій спосіб переконливо аргументують, що виховні стратегії і заходи посилюють свою ефективність у ситуаціях відповідальної свободи. В итоге можно отметить, что несмотря на различные культурные традиции и стили философствования в рассмотрении проблем воспитания, возникающие на стыке культурных эпох, эти авторы органично вписываются в состав идеального коммуникативного сообщества по модели К.- О. Апеля и Ю. Габермаса, ибо каждый по-своему убедительно аргументируют, что воспитательные стратегии и меры усиливают свою эффективность в ситуациях ответственной свободы. В итоги можно отметить, что несмотря на различные культурные традиции и стили философствования в рассмотрении проблем воспитания, возникающие на стыке культурных эпох, эти авторы органично вписываются в состав идеального коммуникативного сообщества по модели К.- А. Апеля и Ю. Хабермаса, ибо каждый по -своему убедительно аргументируют, что воспитательные стратегии и меры усиливают свою эффективность в ситуациях ответственной свободы.
Опис
Ключові слова
філософія, філософія виховання, людинознавство, пізнання людини, культурні традиції, философия, философия воспитания, человековедение, познание человека, культурные традиции, philosophy, philosophy of education, human studies, knowledge of man, cultural traditions
Цитування
Култаєва М. Д. Г. С. Сковорода, М. В. Гоголь і Й.- В. Гете у проблемному полі філософії виховання та сучасного людинознавства / М. Д. Култаєва // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Полілог культур: Сковорода, Гоголь, Гете», Харків, 6–7 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 3–4.