СИСТЕМА ПОЛІТИЧНОГО І ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено систему політичної та громадянської освіти в Німеччині, яка вважається однією з найбільш комплексних і ефективних у світі. Німецька система політичної та громадянської освіти покликана сприяти активному громадянству, формуванню відданості демократії і соціальній справедливості. Завдяки комплексному вивченню політичних та громадських тем, а також громадянській активності та участі дітей у житті соціуму вони стають добре підготовленими, поінформованими та активними громадянами. The publication examines the system of political and civic education in Germany, which is considered one of the most comprehensive and effective in the world. The German system of political and civic education is designed to promote active citizenship, commitment to democracy and social justice. Through the comprehensive study of political and civic topics, as well as civic engagement and participation in society, children become well-prepared, informed and active citizens.
Опис
Ключові слова
політична освіта, громадянська освіта, освіта Німеччини, political education, civic education, education in Germany
Цитування
Хрик М. В. Система політичного і громадянського виховання в Німеччині / М. В. Хрик // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 131–133.