ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ВЗАЄМОДОПОМОГИ УЧИТЕЛЬОК І ВИХОВАТЕЛЬОК (1895–1913)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-01-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК ; Зозуля С. Ю., Морозов О. С.
Анотація
У статті висвітлено основні напрями діяльності регіональної професійної спілки домашніх учителів (гувернанток, бонн, виховательок). Проаналізовано динаміку розвитку цієї педагогічної організації. Узагальнено досвід щодо надання соціальної та навчально-методичної допомоги членам товариства, а також сприяння у працевлаштуванні. В статье раскрыты основные направления деятельности регионального профессионального союза домашних учителей (гувернанток, бонн, воспитательниц). Показана динамика развития этой педагогической организации. Обобщен опыт по оказанию социальной и учебно-методической помощи членам общества, а также в содействии их трудоустройству. Main activity tendencies of regional professional association, established for giving assistance to home teachers (governesses, nursery governesses) are disclosed in the article. Trends of this pedagogical organization development are shown. The experience of giving social, educational and methodical assistance and help in employment for members of the society is generalized.
Опис
Ключові слова
домашня освіта, вчителі, гувернантки, виховательки, Харківське товариство взаємодопомоги, домашнее образование, учителя, воспитательницы, Харьковское общество взаимопомощи, home education, teachers, governess, educators, Kharkiv society of mutual aid
Цитування
Яковенко Г. Діяльність Харківського товариства взаємодопомоги учительок і виховательок (1895–1913) / Г. Яковенко // Ніжинська старовина. Сер. 5 : Пам'яткознавство Північного регіону України : зб. регіон. іст. та пам'яткознавства / Центр пам'ятникознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури. – Київ: [б. в.], 2013. – Вип. 16 (19). – С. 90–96.