ВПЛИВ ВПРАВ ЙОГИ НА РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ ГІМНАСТОК 12-13 РОКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена вивченню ефективності використання вправ йоги для розвитку гнучкості дівчат раннього підліткового віку, що займаються художньою гімнастикою. У дослідженні розглянуто вправи йоги, які могли б сприяти розвитку гнучкості у дівчат 12-13 років, що займаються художньою гімнастикою. Доведено, що інтеграція елементів йоги у вигляді спеціально складених комплексів у тренувальні програми гімнасток може стати ефективним способом поліпшення показників гнучкості і, отже, спортивних результатів вцілому. The article is devoted to the study of the effectiveness of using yoga exercises to develop the flexibility of girls of early teenage age engaged in rhythmic gymnastics. The study examines yoga exercises that could promote the development of flexibility in 12-13-year-old girls engaged in artistic gymnastics. It has been proven that the integration of yoga elements in the form of specially designed complexes into training programs of gymnasts can be an effective way to improve flexibility indicators and, therefore, sports results as a whole.
Опис
Ключові слова
гнучкість, вправи, йога, розвиток, художня гімнастика, flexibility, exercises, yoga, development, rhythmic gymnastics
Цитування
Гладких М. Вплив вправ йоги на розвиток гнучкості гімнасток 12-13 років / М. Гладких, Т. Кравчук // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 39–43.