СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ» У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-03-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто поняття «національна самосвідомість», як самоусвідомлення та самооцінювання власного «Я», як представника певної національності, свідомого та активного виразника національних інтересів, невід'ємної частки свого народу, його національного духу і долі. Рассмотрено понятие «национальное самосознание», как самосознание и самооценка собственного «Я», как представителя определенной национальности, сознательного и активного выразителя национальных интересов, неотъемлемой части своего народа, его национального духа и судьбы. The concept of «national self-consciousness» as self-awareness and self-estimation of own self, as a representative of a certain nationality, conscious and active spokes man of national interests, an integral part of his people, his national spirit and destiny are considered.
Опис
Ключові слова
національна самосвідомість, самоідентифікація, ціннісне самовизначення, студентські роботи, национальное самосознание, самоидентификация, ценностное самоопределение, студенческие работы, national consciousness, samoidentifikaciya, valued self-determination, student work
Цитування
Розумний Б. Ю. Сутність поняття «Національна свідомість» у наукових дослідженнях / Б. Ю. Розумний, М. О. Ткаченко // Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки : матеріали VIII наук.-практ. конф. магістрантів ХНПУ імені Г. С. Сковороди, м. Харків, 23–24 лют. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 54.