ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ДОВІЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

dc.contributor.authorЗіновьєва, О.
dc.date.accessioned2021-04-05T09:49:41Z
dc.date.available2021-04-05T09:49:41Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractСтаття містить огляд думок провідних вітчизняних і зарубіжних вчених про значення довільної регуляції в розвитку вищих психічних функцій, в тому числі підкреслена роль регуляторної функції в навчально-пізнавальній діяльності дітей молодшого шкільного віку. Розкрито склад та характеристику кожного компоненту довільної регуляції як набору виконавчих функцій, включаючи вибіркову увагу, робочу пам'ять, гальмування. Зібрані в єдину добірку наявні на даний момент педагогічні, психологічні та нейропсихологічні діагностичні методики по оцінці виконавчих функцій дітей молодшого шкільного віку, представлені в працях відомих дослідників. Статья содержит обзор мнений ведущих отечественных и зарубежных ученых о значении произвольной регуляции в развитии высших психических функций, в том числе подчеркнута роль регуляторной функции в учебно-познавательной деятельности детей младшего школьного возраста. Раскрыто состав и характеристику каждого компонента произвольной регуляции как набора исполнительных функций, включая выборочное внимание, рабочую память, торможения. Собраны в единую подборку имеющиеся на данный момент педагогические, психологические и нейропсихологические диагностические методики по оценке исполнительных функций детей младшего школьного возраста, представленные в трудах известных исследователей.The article contains an overview of the opinions of leading domestic and foreign scientists on the importance of voluntary regulation in the development of higher mental functions, including the emphasis on the role of the regulatory function in the educational and cognitive activity of children of primary school age. The composition and characteristics of each component of voluntary regulation as a set of executive functions, including selective attention, working memory, inhibition, are disclosed. Collected in a single collection are currently available pedagogical, psychological and neuropsychological diagnostic methods for assessing the executive functions of children of primary school age, presented in the works of famous researchers.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЗіновьєва О. В. Діагностика розвитку довільної регуляції навчально-пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку / О. В. Зіновьєва // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 126–132.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4525
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчально-пізнавальна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectдовільна регуляціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодший шкільний вікuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіагностичні методикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвибіркова увагаuk_UA.UTF-8
dc.subjectробоча пам'ятьuk_UA.UTF-8
dc.subjectгальмуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебно-познавательная деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроизвольная регуляцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмладший школьный возрастuk_UA.UTF-8
dc.subjectдиагностические методикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвыборочное вниманиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectрабочая памятьuk_UA.UTF-8
dc.subjectторможенияuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational and cognitive activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectvoluntary regulationuk_UA.UTF-8
dc.subjectjunior school ageuk_UA.UTF-8
dc.subjectdiagnostic techniquesuk_UA.UTF-8
dc.subjectselective attentionuk_UA.UTF-8
dc.subjectworking memoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectbrakinguk_UA.UTF-8
dc.titleДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ДОВІЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDIAGNOSIS OF DEVELOPMENT OF ARBITRARY REGULATION OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTSuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Зіновьєва О.В. Діагностика розвитку.pdf
Розмір:
1003.04 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: