ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩ ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ PYTHON

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто особливості вивчення основ програмування на різних циклах отримання базової середньої освіти. Здійснено аналіз системних вимог та функціональних можливостей середовищ програмування мовою Python з метою вибору середовища для використання в освітньому процесі. In the theses the peculiarities of studying the basics of programming on different cycles of getting basic secondary education are considered. System requirements and functional capabilities of Python programming environments were analyzed to select the environment for use in the educational process.
Опис
Ключові слова
програмування, мова програмування, середовище програмування, Python, аналіз, навчальний процес, programming, programming language, programming environment, analysis, educational process
Цитування
Брюховецький А. М. Порівняльний аналіз середовищ програмування мовою Python / А. М. Брюховецький, Л. П. Остапенко// Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 249–251.