Політика реполонізації в Сілезії (1945-1956 рр.)

dc.contributor.authorСергієнко, В. С.
dc.date.accessioned2023-02-10T06:03:21Z
dc.date.available2023-02-10T06:03:21Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі розкрито сутність політики реполонізації щодо німецького населення «Повернених земель». Вивчено роль національних меншин в Сілезії після Другої світової війни та досліджено використання ЗМІ для проведення історичної політики в тогочасній Польщі (1945-1956 рр.). Досліджено питання методів і форм реполонізації Сілезії. З’ясовано характер депортаційних заходів і їх роль у зміни етнічної структури Сілезії. Розкрито проблематику еволюції національної стратегії боротьби польської влади з «прихованим німцем». The paper reveals the essence of the policy of repolonization against German population of the «Recovered Territories». The role of national minorities in Silesia after the Second World War as well as using media for conducting the historical policy in Poland at that time (1945-1956) has been researched. The issue of methods and forms of repolonization in Silesia have been studied. The nature of deportation measures and their role in changing the ethnic structure of Silesia has been researched. The problematics of the evolution of the national strategy for the struggle of the Polish power with the «hidden German» was revealed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСергієнко В. С. Політика реполонізації в Сілезії (1945-1956 рр.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / В. С. Сергієнко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 100 с. : дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9922
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectреполонізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectСілезіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectБолеслав Берутuk_UA.UTF-8
dc.subject«Повернені землі»uk_UA.UTF-8
dc.subjectдепортаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectасиміляціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectДруга світова війнаuk_UA.UTF-8
dc.subjectреполонізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe repolonizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectSilesiauk_UA.UTF-8
dc.subjectBolesław Bierutuk_UA.UTF-8
dc.subject«Recovered Territories»uk_UA.UTF-8
dc.subjectdeportationuk_UA.UTF-8
dc.subjectassimilationuk_UA.UTF-8
dc.subjectWorld War IIuk_UA.UTF-8
dc.titleПолітика реполонізації в Сілезії (1945-1956 рр.)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSerhiienko V. S. The policy of repolonization in Silesia (1945-1956)uk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції