РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Роботу присвячено розробці електронного посібника з динамічного програмування для навчання школярів. Розглянуто переваги використання таких посібників. Продемонстровано структуру посібника та технологію його використання. This research is devoted to development of an electronic guidance for teaching students the basics of dynamic programming. Also, the paper gives the advantage of the usage of an electronic guidance. It demonstrates the structure of the guidance and the technology of its usage.
Опис
Ключові слова
електронний посібник, динамічне програмування, кросплатформенний мобільний додаток, еlectronic guidance, dynamic programming, cross platform mobile application, Xamarin Forms, C#, Android, IOS, Windows UWP
Цитування
Олефіренко Н. В. Розробка електронного посібника для навчання школярів основ динамічного програмування / Н. В Олефіренко, А. Р. Курганський // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 158–160.