СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТРИГОНОМЕТРІЇ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито сутність використання деяких методів, що забезпечують покращення засвоєння учнями навчального матеріалу; описано деякі прийоми навчання, які варто застосовувати вчителям на уроках математики; акцентовано увагу на використанні сучасних технологій при проведені дистанційних уроків. The article reveals the essence of the use of some methods that ensure the improvement of students' assimilation of educational material; some teaching methods that teachers should use in mathematics lessons are described; emphasis is placed on the use of modern technologies when conducting distance lessons.
Опис
Ключові слова
освіта, інтерактивні технології, тригонометрія, практичні вміння, методичні підходи, education, interactive technologies, trigonometry, practical skills, methodical approaches
Цитування
Сіра І. Т. Сучасні методи викладання тригонометрії в закладах середньої та передвищої освіти / І. Т. Сіра, Д. В. Толок // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 79–82.