Дослідження тотальних розмірів тіла юних борців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність роботи полягає у важливості виявлення закономірностей у системі «фізичний розвиток дітей – тренувальний процес», що дає змогу оцінити вплив занять спортом на фізичний розвиток дітей. В дослідженні визначено закономірності формування антропометричних параметрів, показників компонентів соматотипу, компонентного складу маси тіла під час занять греко-римською боротьбою. Актуальность работы заключается в важности выявления закономерностей в системе «физическое развитие детей – тренировочный процесс», что позволяет оценить влияние занятий спортом на физическое развитие детей. В исследовании определены закономерности формирования антропометрических параметров, показателей компонентов соматотипа, компонентного состава массы тела во время занятий греко-римской борьбой. The relevance of the work lies in the importance of identifying regularities in the system "children's physical development - training process", which makes it possible to assess the impact of sports on the physical development of children. The study determined the regularities of the formation of anthropometric parameters, indicators of somatotype components, the component composition of body weight during the Greco-Roman wrestling.
Опис
Ключові слова
антропометричні показники, спортивний стаж, фізичний розвиток, антропометрические показатели, спортивный стаж, физическое развитие, anthropometric indicators, sports experience, physical development
Цитування
Бутенко В. І. Дослідження тотальних розмірів тіла юних борців / В. І. Бутенко, Л. П. Коваленко // Харківський природничий форум : ІV Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 16–17 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т [та ін. ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 13–14.