Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5908
Title: Дослідження тотальних розмірів тіла юних борців
Other Titles: Исследование тотальных размеров тела юных борцов
A study of the total body dimensions of young wrestlers
Authors: Бутенко, В. І.
Коваленко, Л. П.
Бутенко, В. И.
Butenko, V.
Kovalenko, L.
Keywords: антропометричні показники
спортивний стаж
фізичний розвиток
антропометрические показатели
спортивный стаж
физическое развитие
anthropometric indicators
sports experience
physical development
Issue Date: 16-Apr-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бутенко В. І. Дослідження тотальних розмірів тіла юних борців / В. І. Бутенко, Л. П. Коваленко // Харківський природничий форум : ІV Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 16–17 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т [та ін. ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 13–14.
Abstract: Актуальність роботи полягає у важливості виявлення закономірностей у системі «фізичний розвиток дітей – тренувальний процес», що дає змогу оцінити вплив занять спортом на фізичний розвиток дітей. В дослідженні визначено закономірності формування антропометричних параметрів, показників компонентів соматотипу, компонентного складу маси тіла під час занять греко-римською боротьбою. Актуальность работы заключается в важности выявления закономерностей в системе «физическое развитие детей – тренировочный процесс», что позволяет оценить влияние занятий спортом на физическое развитие детей. В исследовании определены закономерности формирования антропометрических параметров, показателей компонентов соматотипа, компонентного состава массы тела во время занятий греко-римской борьбой. The relevance of the work lies in the importance of identifying regularities in the system "children's physical development - training process", which makes it possible to assess the impact of sports on the physical development of children. The study determined the regularities of the formation of anthropometric parameters, indicators of somatotype components, the component composition of body weight during the Greco-Roman wrestling.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5908
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бутенко. Дослідження....pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.