ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГУМАНІЗМУ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО–ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

dc.contributor.authorТихонович, В. М.
dc.date.accessioned2018-11-08T07:55:04Z
dc.date.available2018-11-08T07:55:04Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractУ статті розкриті особливості прояву гуманізму школярів в навчально-пізнавальної діяльності та подана їх характеристика.Доведено, що ці особливості визначаються специфікою навчання (управління діяльністю школярів учителем,систематичність, опосередкованість формування мотивації діяльності). Гуманізм школярів в навчально-пізнавальної діяльності знаходить вираження в : оволодінні знаннями і розумінням сутності гуманних взаємин, моральних уміннях і звичках, прояві знань і умінь в поведінці, самооцінці вчинків. В статье раскрыты особенности проявления гуманизма школьников в учебно-познавательной деятельности и подана их характеристика. Доказано, что эти особенности определяются спецификой обучения (управление деятельностью школьников учителем, систематичность, опосредованность формирования мотивации деятельности). Гуманизм школьников в учебно-познавательной деятельности находит выражение в : овладении знаниями и пониманием сущности гуманных взаимоотношений, моральных умениях и привычках, проявлении знаний и умений в поведении, самооценке поступков. The article enlightens the peculiarities of the expression of humanism among schoolchildren in the process of studying-cognitive activity, also it gives their characteristics. The author proves that these peculiarities are defined by the specificity of studying (managing, schoolchildren’s activity by a teacher, systemic approach, basis of the formation of activity motivation). Schoolchildren’s humanism in studying-cognitive activity finds realization in mastering knowledge and comprehending the core of humanistic relations, moral skills and habits, in the expression of knowledge and shills in behavior and self-estimation of duds.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТихонович В. М. Особливості прояву гуманізму школярів у процесі навчально-пізнавальної діяльності / В. М. Тихонович // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т імені Б. Хмельницького ; голов. ред. А. І. Кузьмінський. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – N 10 (263). – С. 132–137.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1805
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницькогоuk_UA.UTF-8
dc.subjectгуманізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectвзаємовідносиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectвзаємодіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамовихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectдопомогаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотиваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчально-пізнавальна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectгуманизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectвзаимоотношенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectвзаимодействиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамовоспитаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпомощьuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотивацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебно-познавательная деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjecthumanismuk_UA.UTF-8
dc.subjectrelationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectinteractionuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-upbringinguk_UA.UTF-8
dc.subjecthelpuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotivationuk_UA.UTF-8
dc.subjectteaching and learning activitiesuk_UA.UTF-8
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГУМАНІЗМУ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО–ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГУМАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО–ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePECULIARITIES OF THE HUMANISM HUMANISM DISPLAY IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITYuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Тихонович В. М. .pdf
Розмір:
288.55 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: