Про свободу визначення заходів відповідальності за порушення сімейних договорів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
Анотація
Автор досліджує особливості договірної відповідольності у сімейному праві та можливі варіанти вибору заходів такої відповідальності. Автор исследует особенности договорной видповидольности в семейном праве и возможные варианты выбора мер такой ответственности. The author examines the features of contractual form in family law and possible options for choosing the measures of such liability.
Опис
Ключові слова
сімейний договір, юридична відповідальність, порушення сімейних договорів, семейный договор, юридическая ответственность, нарушение семейных договоров, family contract, legal liability, violation of family contracts
Цитування
Пономаренко О. М. Про свободу визначення заходів відповідальності за порушення сімейних договорів / О. М. Пономаренко // Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95 – й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова, Харків, 17 лют. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого [та ін.]. – Харків : Право, 2017. – С. 163–165.