Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5735
Title: Про свободу визначення заходів відповідальності за порушення сімейних договорів
Other Titles: О свободе определения мер ответственности за нарушение семейных договоров
On the freedom to determine measures of responsibility for breach of family agreements
Authors: Пономаренко, О. М.
Ponomarenko, O.
Keywords: сімейний договір
юридична відповідальність
порушення сімейних договорів
семейный договор
юридическая ответственность
нарушение семейных договоров
family contract
legal liability
violation of family contracts
Issue Date: 2017
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
Citation: Пономаренко О. М. Про свободу визначення заходів відповідальності за порушення сімейних договорів / О. М. Пономаренко // Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95 – й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова, Харків, 17 лют. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого [та ін.]. – Харків : Право, 2017. – С. 163–165.
Abstract: Автор досліджує особливості договірної відповідольності у сімейному праві та можливі варіанти вибору заходів такої відповідальності. Автор исследует особенности договорной видповидольности в семейном праве и возможные варианты выбора мер такой ответственности. The author examines the features of contractual form in family law and possible options for choosing the measures of such liability.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5735
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.