Психологічні особливості регуляції емоції гніву в підлітковому та юнацькому віці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-03-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Факультет психології, Вежа-Друк
Анотація
У статті автор розкриває психологічні особливості регуляції емоції гніву в підлітковому та юнацькому віці. В статье автор раскрывает психологические особенности регуляции эмоции гнева в подростковом и юношеском возрасте. In the article the author reveals psychological peculiarities of the regulation of the emotion of anger in adolescence and youthful age.
Опис
Ключові слова
психологія, психологічні особливості, емоції, гнів, підлітковий вік, юнацький вік, психология, психологические особенности, эмоции, гнев, подростковый возраст, юношеский возраст, psychology, psychological peculiarities, emotions, anger, adolescence, youthful age
Цитування
Лисенко Л. М. Психологічні особливості регуляції емоції гніву в підлітковому та юнацькому віці / Л. М. Лисенко // Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі сучасного життя : зб. наук. ст. / Східноєвроп. нац. ун-т імені Л. Українки, Фак. психології. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 237–243.