ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ У ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
Стаття присвячена аналізу та визначенню особливостей розвитку критичного мислення учнів на уроках математики. Автором розглянуто основні етапи розвитку методу критичного мислення учнів (виклик, осмислення, стадія осмислення, рефлексія) та специфіку його впровадження у процес вивчення математики учнями базової школи. The article is devoted to the analysis and definition of features of development of critical thinking of pupils at lessons of mathematics. The author considers the main stages of development of the method of critical thinking of students (challenge, comprehension, stage of comprehension, reflection) and the specifics of its introduction into the process of studying mathematics by elementary school students.
Опис
Ключові слова
учень, критичне мислення, розвиток, урок математики, базова школа, student, critical thinking, development, mathematics lesson, basic school
Цитування
Остапенко А. В. Особливості розвитку критичного мислення учнів базової школи у вивченні математики / А. В. Остапенко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 154–156.