Ранкові зустрічі як засіб формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи в учнів початкової школи

dc.contributor.authorГордієнко, В.
dc.date.accessioned2021-07-09T08:41:20Z
dc.date.available2021-07-09T08:41:20Z
dc.date.issued2021-05-12
dc.description.abstractВ статті досліджено проблему формування емоційно-ціннісного ставлення до природи в дітей молодшого шкільного віку. Емоційне ставлення – важлива складова світогляду людини, головних життєвих потреб, характеру, свого “Я”. Почуття складають гармонійну єдність з розумінням дійсності, її намірами, і в такій єдності визначають усю соціальну поведінку особистості. Для формування емоційно-ціннісного ставлення важливі як позитивні, так і негативні сторони емоційного сприйняття, емоційного ставлення до тих чи інших явищ. В статье исследована проблема формирования эмоционально-ценностного отношения к природе у детей младшего школьного возраста. Эмоциональное отношение – важная составляющая мировоззрения человека, главных жизненных потребностей, характера, своего "Я". Чувства составляют гармоничное единство с пониманием действительности, ее намерениями, и в таком единстве определяют всю социальное поведение личности. Для формирования эмоционально-ценностного отношения важны как положительные, так и отрицательные стороны эмоционального восприятия, эмоционального отношения к тем или иным явлениям. The article investigates the problem of forming an emotional and value attitude towards nature in children of primary school age. Emotional attitude is an important component of a person's worldview, main life needs, character, self. Feelings form a harmonious unity with the understanding of reality, its intentions, and in this unity determine the whole social behaviour of the individual. Both positive and negative aspects of emotional perception and emotional attitudes towards certain phenomena are important for the formation of emotional value attitudes.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГордієнко В. Ранкові зустрічі як засіб формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи в учнів початкової школи / В. Гордієнко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 15.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5602
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectприродаuk_UA.UTF-8
dc.subjectучніuk_UA.UTF-8
dc.subjectпочаткова школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectемоційно-ціннісне ставленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectприродаuk_UA.UTF-8
dc.subjectученикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectначальная школаuk_UA.UTF-8
dc.subjectэмоционально-ценностное отношениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectnatureuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectelementary schooluk_UA.UTF-8
dc.subjectemotional and value attitudeuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleРанкові зустрічі як засіб формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи в учнів початкової школиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeУтренние встречи как средство формирования положительного эмоционально-ценностного отношения к природе у учащихся начальной школыuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMorning meetings as a means of forming a positive emotional and value attitude to nature in primary school studentsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гордієнко В. .pdf
Розмір:
348.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: