ЛІТЕРАТУРНА ГРА У ТВОРІ АЙРІС МЕРДОК «ЧОРНИЙ ПРИНЦ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто літературну гру у творі Айріс Мердок «Чорний принц», як особливий зв’язок між світом читача та автора. Зазначено, що авторці у своєму творі вдається не тільки звернути увагу читача на певні життєві та моральні цінності й філософські роздуми, але й передати посилання: життя – свого роду гра, все визначено «автором». Айріс Мердок завжди дає уяві читача можливість створити певні сценарії розвитку подій, і саме таким чином, автор «грає» з читачем: не дивлячись на «запланований» читачем сценарій, автор несподівано змінює траєкторію події на зовсім неочікувану. The publication examines the literary game in Iris Murdoch's work "The Black Prince" as a special connection between the world of the reader and the author It is noted that the author in her work manages not only to draw the reader's attention to certain life and moral values and philosophical reflections, but also to convey the link: life is a kind of game, everything is determined by the "author". Iris Murdoch always gives the reader's imagination the opportunity to create certain scenarios for the development of events, and in this way, the author "plays" with the reader: despite "planned" scenario by the reader, the author unexpectedly changes the trajectory of the event to a completely unexpected one.
Опис
Ключові слова
Мердок А., літературна гра, магістерські роботи, A. Murdoch, literary play, master's theses
Цитування
Коваленко О. Ю. Літературна гра у творі Айріс Мердок «Чорний принц» / О. Ю. Коваленко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 143–144.